אדוני ראש העיר בבקשה די עם חצי עובדות ורבע אמת

ראש עירנו, אבירם דהרי, עשה לו מנהג נאה לשתף אותנו התושבים באמצעות הודעות וואטסאפ, בשאלות המדאיגות אותנו התושבים. אחת מהן עוסקת בעומק הגרעון וההלוואות בה שרויה עיריית קריית גת. נזכיר מדובר על גרעון + הלוואות של למעלה מ- 200,000 שקלים. ההסבר של אבירם דהרי גרם לי להתבייש. המחשבה שדהרי חושב שכולנו, או לפחות אלה שמקבלים את הודעות הוואטסאפ שלו הם, (סליחה על ההגדרה אבל לא מצאתי אחרת), סתומים , מעליבה.

מההסבר של כבוד ראש העיר, דהרי, גרעון עמוק שכזה ועומס מלוות עצום הוא בסדר גמור ועלינו התושבים להסיר מיד דאגה מליבנו. כהוכחה מביא אבירם דהרי את הגירעונות והלוואות של ערים גדולות ומבוססות. בהסבר מציג דהרי את הגרעון + הלוואות של כל אחת מהערים ו"שוכח" להציג את גובה התקציב ומה היחס באחוזים בין הגרעון והלוואות לתקציב. אז באתי לעזרתו:

באר שבע :
תקציב העירייה לשנת 2018 מליארד וחצי ש"ח.
הגירעון, נצבר ומלוות עומד על סך 546 מיליון שקלים
הווה אומר 30% גרעון מהתקציב השוטף.

תל אביב :
תקציב שנתי לשנת 2018 סך 6.5 מיליארד ש"ח.
גרעון נצבר ומלוות – 1.95 מליארד ₪.
הווה אומר, 30% גרעון מהתקציב השוטף.

קריית גת :
תקציב 2018 שנתי 530 מיליון ש"ח
גירעון נצבר ומלוות 223 מיליון ש"ח
הווה אומר 45% מהתקציב השוטף.

נתון נוסף שאולי נשמט מזכרונו של כבוד ראש העיר הוא נתון נוסף שכבוד ראש העיר שכח, או אולי לא רצה שנדע, שיש בעיה באישור תקציב 2018 של עיריית קריית גת על ידי משרד הפנים:

לרשות מקומית מותר לחרוג 15% נצבר ו 30% בסך הכל. אצלנו בקריית גת זה 45%
מה שמטריד אותי היא העובדה שבספק אם חברי מועצת העירייה שאישרו את התקציב היו מודעים לכך שאסור היה להם לאשר אותו.